VYSVĚTLIVKY

Zkratky pro všechny moderní statistiky dnes zná opravdu jen málokdo. To ovšem neznamená, že se nemůžeme společně pomalu, ale jistě vzdělávat a vzdělávat.

Níže naleznete soupis zkratek pro podrobná data.

HERNÍ SITUACE

Na začátek nejpodstatnější základy. Data, statistiky nejsou totiž důležité jen samy o sobě, ale je třeba si také uvědomovat, z jaké situace jsou vlastně zrovna počítány. Hokej nabízí hned několik situací, díky kterým můžeme rozlišovat i různé statistiky podle herních situací.

PRODUKTIVITA

/60 MINUT HRY

Nejčastější pomůcka. To je vybraná statistika děleno šedesáti, neboť základní hrací doba má délku právě 60 minut. Využívá se to proto, aby se mohlo porovnávat mezi všemi hráči. Je totiž jinak logické, že hráč, který pravidelně nastupuje v prvním či druhém útoku, bude mít celkově například více střel při hře pět proti pěti než útočník ze třetí či čtvrté lajny. Když si ovšem jejich střely vydělíme 60, dostanou se k nám hned reálnější čísla, se kterými lze dále pracovat.

Pár příkladů:

STŘELY NA BRANKU

Střela na branku = přímá střela na branku (mezi tyče) z útočné poloviny hřiště, která končí zásahem brankáře či gólem. Zkratky z mezinárodně užívaných popisků: Shots on goal (S), Shots on goal For (SF), Shots on goal Against (SA).

CORSI

Střely (Corsi) = součet veškerých střeleckých pokusů: na branku + mimo branku + zblokované střely, které se staly za přítomnosti hráče na ledě. Zkratky z mezinárodně užívaných popisků: Individual Corsi For (iCF), Corsi For (CF), Corsi Against (CA).

ŠANCE

Šance = součet veškerých střeleckých pokusů, tj. střely na branku + střely mimo + zblokované střely, které byly za pobytu hráče na ledě zaznamenány v prostoru před brankou, z nějž dochází nejčastěji ke vstřelení gólu. Tento prostor je označován jako „slot“ (či „home plate“) a tvoří jej plocha vymezená lichoběžníkem (viz obrázek).

 • iSC – (individuální šance hráče)
  Počet šancí (tj. střel ze slotu), které zaznamenal sám hráč.
 • SCF - (šance pro tým)
  Počet šancí, které hráčův tým vyprodukoval, když byl hráč na ledě.
 • SCA - (šance proti týmu)
  Počet šancí, které soupeři vyprodukovali proti hráčovu týmu, když byl hráč na ledě.
 • SCF% - (podíl šancí pro tým)
  Udává, jaký procentuální podíl měly šance pro tým ze všech šancí (hráčova týmu i soupeřů), které byly vyprodukovány, když byl hráč na ledě.
 • SCF/60 Rel - (šance pro tým za 60 minut, relativně vůči spoluhráčům)
  Udává rozdíl mezi počtem šancí, které hráčův tým vyprodukoval průměrně za 60 minut, ve kterých byl hráč na ledě, oproti počtu šancí, které hráčův tým vyprodukoval průměrně za 60 minut, ve kterých hráč na ledě nebyl. Počítají se šance z těch utkání, do kterých hráč nastoupil.
 • SCA/60 Rel - (šance proti týmu za 60 minut, relativně vůči spoluhráčům)
  Udává rozdíl mezi počtem šancí, které soupeři vyprodukovali průměrně za 60 minut, ve kterých byl hráč na ledě, oproti počtu šancí, které soupeři vyprodukovali průměrně za 60 minut, ve kterých hráč na ledě nebyl. Počítají se pouze šance z těch utkání, do kterých hráč nastoupil.
 • SCF% Rel - (podíl šancí pro tým, relativně vůči spoluhráčům)
  Udává rozdíl mezi procentuálním podílem šancí pro tým ze všech šancí (hráčova týmu i soupeře), které byly vyprodukovány, když byl hráč na ledě, oproti podílu šancí pro tým ze všech šancí (hráčova týmu i soupeře), které byly vyprodukovány, když hráč na ledě nebyl. Počítají se pouze šance z těch utkání, do kterých hráč nastoupil.

GÓLY

OČEKÁVÁNÍ GÓLŮ

V zámoří už několik let patří k oblíbeným statistika 'expected goals' - očekávání gólů. Je to číslo, které je sbíráno na základě hned několika dat a vyhodnocuje ty největší šance, jejich pozice, střelu, přičemž to porovná se všemi ostatními střelami stejného typu (pozice, střela, situace) a vypočítává určité číslo, které vypovídá o tom, v kolika případech by ona šance skončila gólem. Stručněji řečeno: jde o ty největší příležitosti, ke kterým se hráč, případně jeho tým dostane, případně jim čelí.

RelTM

Individuální sekci věnujeme statistice 'RelTM'. Výše už jste se mohli dočíst o relativních datech vůči spoluhráčům. Tato statistika ji ovšem ještě zmodernizovala a v našich rozborech hráčů ji budete vídat zřejmě velmi často.

Statistika 'RelTM' není skutečně stejná jako 'Rel'. Na rozdíl od relativní statistiky ('Rel'), která se zaměřuje pouze na porovnání výkonu se sledovaným hráčem na ledě a bez něj, bere statistika 'RelTM' do úvahy i odehraný čas daného hráče se všemi spoluhráči a porovnání jejich výkonů s naším sledovaným hráčem pokud jsou na ledě bez něj. 'RelTM' tak mnohem lépe vystihuje vliv sledovaného hráče.

GAR, WAR a RAPM

Pro tyto tři statistiky jsme schválně vybrali výrazné pozadí, neboť jsou souborem hned několika různých dat. Doporučujeme především pro fanoušky, kteří se nechtějí ve statistikách tolik "přehrabovat".

TRANZICE

'Transition game'. Pojem používaný pro přechod mezi obranným a útočným pásmem. Zaměřuje se především na obě modré čáry (obrannou i útočnou). Patří zde výstupy z obranné třetiny a vstupy do útočné, ale také co se děje v útočném pásmu, nebo při obraně toho vlastního. Výkony hráčů jsou zde vyobrazeny v percentilu, na který daný hráč dosahuje mezi všemi útočníky/obránci.

STARTY

Nasazování v pásmech = udává, v jakém pásmu (útočném, středním či obranném) se odehrálo vhazování, při němž byl hráč na ledě. Počítána jsou všechna vhazování, jichž se hráč účastnil. Zkratky z mezinárodně užívaných popisků: Zone Starts (ZS), Defensive Zone Starts (DZS), Neutral Zone Starts (NZS), Ofensive Zone Starts (OZS).

BRANKÁŘSKÉ STATISTIKY

 • GSAA - (Goals Saved Above Average)
  Rozdíl mezi skutečným počtem branek, které gólman inkasoval, a jejich očekávaným počtem, který plyne z nebezpečnosti střel, kterým brankář čelí, a který by zastavil průměrný gólman NHL.
 • GSAx - (Goals Saved Above Expected)
  Nejvyužívanější a nejsměrodatnější statistika pro gólmany, která vyjadřuje kolik gólů navíc gólman chytil oproti očekávání, respektive nechytil.
 • xSv% - (očekávaná úspěšnost zákroků)
  Úspěšnost, kterou by měl průměrný brankář, založená na počtu a nebezpečí střel.
 • Sv% - (úspěšnost zákroků)
  Skutečná úspěšnost zákroků brankáře.
 • dSv%= Sv% - xSv%
  Rozdíl mezi skutečnou a očekávanou úspěšností zákroků brankáře.
 • dSv% = 0
  Znamená, že gólman chytá průměrně. Kladné číslo značí nadprůměrné výkony, záporné naopak.   
 • HDSv% - úspěšnost zákroků proti vysoce nebezpečným střelám (High)
 • MDSv% - úspěšnost zákroků proti středně nebezpečným střelám (Medium)
 • LDSv% - úspěšnost zákroků proti málo nebezpečným střelám (Low)